Hồ bơi

  • pool.png

Thưởng thức Mùa hè mát mẻ tại Jeju

PERIOD & TIME |
Ngày 1 tháng 6 ~ 14 tháng 7, năm 2017: Từ 13 giờ đến 5 giờ chiều
Ngày 15 tháng 7 ~ 2017: Từ 12 giờ đến 7 giờ tối